Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nanosomus nedir?

nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


oscillation : n. Dalgalanma şeklinde hareket, osilasyon.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.