Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanosomus nedir?

nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


desiccation : n. Kurutma.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


nail : n. tırnak.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


refection : n.İyileşme, düzelme, normal duruma gelme.