Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanosomia nedir?

nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


parvus : a. Küçük.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


radiotherapy : n. Röntgen tedavisi.


sitz-bath : n. Oturarak yapılan banyo tarzı, sıcak suya oturmak.


supra-anal : a. Anüs üstünde.