Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanosomia nedir?

nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


carcinelcosis : n. Kansere bağlı olarak gelişen ülser, kötü huylu tümörün sebep olduğu iltihaplanma sonucu gelişen etraf dokuları kemirici ülser.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


excurrent : a. 1. Kalbden akan (kan); 2. Mahreç veren.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


interdental : a. Dişlerarası.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.