Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanosomia nedir?

nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cradle : n. Yanık veya yara sebebiyle incinme gösteren vüctu kısmını yatak takımları ile temastan koruyan kafes şeklindeki tel çerçeve.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


enzyme : n. biochem. a) Canlı ogranizmada oluşturulan ve organize edilmemiş bir hidrolitik ferment. b) Vücutta bulunup alınan maddelerin değişiminde katalizör tesiri yapan organik cevher, enzim.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hormonosis : n. Vücudda aşırı hormon bulunması sonucu meydana gelen marazi durum.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


pseudoplade : n. Küçük beyaz nedbelrle müterafık kellik.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


quart : n. Bir litreye yakın hacim ölçüsü, galonn dörtte biri, kuart.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.