Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nanosomia nedir?

nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


cystolithiasis : n. İdrar kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


plasmocyte : n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.


retrocession : n. Geri dönme, gerileme.


semicirle : n. Yarım daire.