Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nanomelus nedir?

nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


graph : n. Grafik.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


pinealectomy : n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.