Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanomelus nedir?

nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


cheyne-stokes respiration : See: respiration.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


lyssa : n. See: Hydrophobia.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


nos(o)- : pref. Hastalık.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


pituita : n. Balgam, sümük.


pyknosis : n. Ölü bir hücrede nüvenin büzülmüş ve kesifleşmiş hali.