Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanomelus nedir?

nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


colpoperineorraphy : n. Vaginada doğumlara bağlı gevşemenin ve perine yırtıklarının cerrahi olarak tamir edilmesi.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


irritative : a. İritasyona ait.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.