Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nanomelus nedir?

nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


pyonephritis : n. Böbreğin cerahatli iltihabı, piyonefrit.


sabulous : a. Kumlu.