Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanomelia nedir?

nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hysterocolpectomy : n. Rahim ve vagina'nın ameliyatla çıkarılması.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


shivering : n. Frison, yüksek ateşli hastalıklarda görülen titreme.