Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanomelia nedir?

nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


clitoridis : n. Klitoris iltihabı.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


finger : n. Parmak.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.