Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nanomelia nedir?

nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


myxorrhea : n. Sümük akması.


ophthalmomalacia : n. Gözküresinin anormal yumuşaklığı.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


polymorphocellular : a. Çok şekilli hücreleri olan.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


radiosodium : n. biochem. Radyoaktif sodyum (Na24).


running : a. Akıntılı.