Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nanoid nedir?

nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


punctura : n. See: Puncture


scillipicrin : n. biochem. Adasoğanından elde edilen bir müdrir.


splenotomy : n. 1. Dalak ameliyatı; 2. Dalak anatomisi, splenotomi.


stannum : n. See: Tin.


thermic : a. Sıcağa ait.


throb : n.&v. 1. Atım, vuruş, nabız veya kalb atımı; 2. Atmak, nabız gibi atmak.


timbre : n. Ses tınısı.


topophobia : n. Bazı yerlerden, sebepsiz yere ürkme, belli yerlerden korkma, topofobi.