Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nanoid nedir?

nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


haunch : n. Kalça


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


phonendoscope : n. Sesleri kuvvetlendiren bir cins stetoskop (özellikle çok dar yerlerdeki sesleri ayırmağa yarar), fonendoskop.