Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanoid nedir?

nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


lata : n. Geniş.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


meningomyelitis : n. Omurilik ve zarların iltihabı, meningomileyit.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


pseudoamenorrhea : n. 1. Adet kanının dışarı akamaması ile belirgin amenore (Servikal kanalın, vagina'nın veya kızlık zarının kapalı oluşu nedeniyle adet kanı uterus vya vagina'da toplanır).


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.