Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanoid nedir?

nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


clubfoot : n. Yumru ayak.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


pseudoganglion : n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.


roseola : n. Frengi ve tifoda görülen deri üzerinde mercimek büyüklüğünde lekeler olup basınca kaybolur, rozeol, taş roze.


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.


stearate : n. Stearik asit tuzu.


stomatopathy : n. Ağız hastalığı, stomatopati.