Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nanoid nedir?

nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


phorocytosis : n. Bağ dokusu hücrelerinin aşırı artımı, forositoz.