Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanocormia nedir?

nanocormia : n. See: nanosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


mortar : n.Eczacı havanı.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


plerosis : n. Doku onarımı, harabiyet gösteren dokunun kendini yenileme suretiyle tekrar eski haline dönüşü.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.