Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanocormia nedir?

nanocormia : n. See: nanosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


dermic : a. Cildi, derisel.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


movable : a. Müteharrik.


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.


pseudacousma : n. Seslerin nitelik veya tınısında değişikliklere sebep olan işitme bozukluğu.


sanatory : a. Sıhhi, sıhhate yararlı.


squama : n. (pl. squamae). 1. Bağa, sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü; 2. Pul, pulsu.


stereometry : n. Katı cismin veya bir boşluğun hacmının, stereometre aracılığıyla ölçülmesi, stereometri.