Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nanocormia nedir?

nanocormia : n. See: nanosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


climacteric : a.climacterium'a ait.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


erode : v. Aşındırmak.


genic : a. Genlerle ilgili.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


impressio : n .See impression.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.