Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nanocormia nedir?

nanocormia : n. See: nanosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


castor oil : n. Hintyağı.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


iritic : a. İris'le ilgili.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


maidism : n. See: Pellagra.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


normothermia : n. Vücut ısısının normal sınırlar içinde olması.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.


pithiatism : n. 1. Telkin ve ikna suretiyle düzeltilebilen herhangi bir ruhsal bozukluk hali, özellikle bu nitelikle belirgin histeri şekli; 2. Sinirsel veya psişik bir bozukluğu telkin ve ikna suretiyle tedavi etme, bu esasa dayanan tedavi metodu, pitiatizm.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.


sulfamethazine : n. Başta pnömokok enfeksiyonları olmak üzere çeşitli bakter enfeksiyonlarına karşı başarı ile kullanılan toksik etkisi düşük, sülfadiazin türevi bir sülfonamid, sülfametazin.


symphysis : n. (pl. symphyses). 1. Kaynaşma, bitiştirme; 2. İki kemik veya organın birbiriyle kaynaşmaları, kemik kaynağı, semfiz; 3. Sabit ekem.