Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanocephaly nedir?

nanocephaly : n. Küçük kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


chancrous : a. Frengili, şankrlı.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


mia glass : Gözlük


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hemophilus : n. Bir bakteri çeşidi.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.