Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanocephaly nedir?

nanocephaly : n. Küçük kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


phylloquinone : n. Bitkilerde bulunan K vitamini, vitamin K1.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


oleoresin : n. Bazı bitkilerde bulunan hoş kokulu uçucu yağdan zengin reçine.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


ren : n. (pl. renes). Böbrek.


scald : n. Nemli ısı etkisiyle meydana gelen yara.