Bugün : 25 Nisan 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

nanocephaly nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

nanocephaly : n. Küçük kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


lumbus : n. See: loin.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


phenformin : n. Antidiabetik.


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


saburra : n. Hazımsızlıktan dolayı midede tane halindeki maddelerin toplanması, mide veya ağzın paslı ve fena kokulu olması.