Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nanocephaly nedir?

nanocephaly : n. Küçük kafalılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoplast : n. See. cytoplasm.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


midmenstrual : a. İki adet arası.


nosocomium : n. Hastane.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


saccharum : n. biochem. Şeker.


schizomycete : n. Schizomycetes (Bacterium) sınıfına mensup herhangi bir mikro-organizma, bakteri, şizomiçet.