Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nanocephalous nedir?

nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


cholecystangiorgaphy : n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


equipotential : a. İktidarı bir olan.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


giardiasis : n. Giardia intestinalis adlı kamçılı mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


hirsute : a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi kaba tüylü.


iridomalacia : n. İrisin yumuşaması, iridomalasi.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.