Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nanocephalous nedir?

nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


enlargement : n. Büyüme, artma.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


lactin : n. See: lactose.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


scalma : n. Solunum güçlüğü ve öksürükle belirli, bulaşıcı ve ateşli bir at hastalığı.