Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanocephalous nedir?

nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophagy : n. Dışkı yeme.


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


metrology : n. Ölçüler veya tartılar bilgisi veya sistemi, metroloji.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


ovari- : pref. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


polymorphonuclear : a. 1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli; 2. Parçalı çekirdekli lökosit.


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.