Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nanocephalous nedir?

nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


mutase : n. biochem. Molekülün inşa tarzını değiştiren bir enzim.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.