Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanocephalous nedir?

nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


mottling : n. Cildin yer yer lekeler arzetmesi.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.