Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanocephalous nedir?

nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


dolo(u)r : n. Ağrı.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


mononeural : a. Tek sinirli.


mural : a. Duvara ait.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


podophyllum : n. 1. "Podophyllum peltatum"un kurumuş gövde ve kökleri; 2. Bunlardan çıkarılan müshil.


poliomyelitis. : n. Omuriliğin gri maddesinin iltihabı, çocuk felci. Poliyomiyelit, Heine-Medin hastalığı.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


postgeniculatum : n. İç corpora gemina.