Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nanism nedir?

nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


bronchomotor : n. 1. Bronş ve bronşiyollerde çap değişikliğine sebep olan (daralma veya genişleme gibi); 2. Bronş veya bronşiyollerde çap değişikliği yapan ilaç.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


frit : n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


ischialgia : n. siyatik.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


myelencephalitis : n. Beyin ve omuriliğin birarada iltihabı, miyelensefalit.


nas : pref. Burun anlamına önek.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


pyo : pref. Cerahat, irin.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.