Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nanism nedir?

nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


interauricular : a. See: interatrial.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hypervitaminosis : n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ve özellikle D vitamini fazlalığına bağlı olarak meydana gelen herhangi bir durum.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


intrauterine : a. Rahimiçi, in utero.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.