Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nalorphine nedir?

nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.