Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nalorphine nedir?

nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


malt : n. Çimlendirilmiş arpa tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen madde (Tedavide sindirimi uyarıcı olarak kullanılır).


medius : n. Orta.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


potency : n. 1. Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret; 3. Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü.