Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nalorphine nedir?

nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cinchonism : n. Kininizm.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


interchondral : a. Kıkırdaklararası.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


orchioncus : n. Testis tümörü.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.