Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nalidiixc acid nedir?

nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


encephalocele : n. Beyin fıtığı.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


intraretinal : a. Retina içinde.


microdontia : n. Çok küçük dişlilik, dişlerin normalden küçük olması, mikrodonti.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


oxygenic : n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oksijenden oluşmuş, yapısında oksijen bulunan, oksijenli.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


rye : n. Çavdar taneleri veya tohumu, secale cereale (besleyicidir).


somatic : a. Bedeni.


thermophore : n. İçi sıcak su ile veya kimyasal bir madde ile doldurulmuş olup devamlı ısı sağlayan kaplar, büyot, termofor.