Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nalidiixc acid nedir?

nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


industrial therapy : n. Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


precommissure : n. Ön bileşke.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


pylon : n. Sun'i bacak.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


sequestrotomy : n. Çürümüş veya yerinden çıkmış bir kemiği ameliyat ile alma, sekesteri çıkarma ameliyatı, sekestrotomi.