Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nalidiixc acid nedir?

nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


ephelides : n. Çil, benek.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


gingival : a. Diş etlerine ait.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


parulis : n. Dişeti apsesi.