Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nalidiixc acid nedir?

nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


subdorsal : a. Sırtaltı.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.