Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nalidiixc acid nedir?

nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


cervicovaginal : a. Uterus servikis ve vagina ile ilgili.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


esoteric : a. 1. Organ içind başlayan; 2. Gizli, saklı, ezoterik.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


hydrosis : n. See: hydrosis.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


norethisterone : n. hipofiz tarafından gonodotrophin yapılmasına engel olduğu söylenmektedir.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


regression : n. 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.


stereotactic surgery : n. Paralysis agitans, multiple sclerosis gibi hasatlıklarda, beynin önceden tesbit edilne bölgelerine elektrod ve kanüller yerleştiilmesi ve böylelikle uygulanan deneysel tedavi yöntemi.


sugillation : n. See: Ecchymosis.