Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nakuruitis nedir?

nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


caudatum : . Kuyruklu çekirdek, nucleus caudatus.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hirudo : n. Sülük.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


jaw : n. Çene.


odontorthosis : n. Diş intizamsızlıklarının düzeltilmesi.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


paraesthesia : n. Herhangi bir duyusal anomali.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.