Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nakuruitis nedir?

nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprology : n. Dışkının incelenmesi, dışkının incelenmesini konu alan bilim dalı.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


haunch : n. Kalça


hematocele : n. Kan çıbanı. Bir boşlukta kan toplanması (özellikle testis torbalarında).


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


redness : n. See: Rubor.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.