Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nail nedir?

nail : n. tırnak.

spoon nail : Koilonişi, tırnağın konveksliğinin kaybolup çukurlaşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


jecur : n. Karaciğer.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


ore : n. Maden cevheri.


oxidosis : n. See: Acidosis.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.