Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nail nedir?

nail : n. tırnak.

spoon nail : Koilonişi, tırnağın konveksliğinin kaybolup çukurlaşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


cornification : n. Boynuzlaşma.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


hysterocarcinoma : n. Rahim kanseir.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


leucoderma : n. Şerit ve bantlar şeklinde görülen cilde ait pigmentasyon bozuklukları.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


orexia : n. İştah, orexis.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


pulpalgia : n. Diş özüağrısı.


saxifragant : a. Taşları eriten veya ezen.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.