Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nail nedir?

nail : n. tırnak.

spoon nail : Koilonişi, tırnağın konveksliğinin kaybolup çukurlaşması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectomy : n. Mide'nin cardia kısmının ameliyatla çıkarılması.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.