Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nabothian pollicles nedir?

nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cerebellar : a. Beyinciğe ait, cerebellaris.


cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


odontolith : n. Diş taşı.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.


proteinivorus : a. Proteinle beslenen.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.