Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nabothian pollicles nedir?

nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


contra : pref. Karşı, zıt.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.