Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

n(a)evus nedir?

n(a)evus : n. See: mole

n(a)evus pigmentosus : Gövdenin değişik yerlerinde doğuştan olan boyalı ufak lekeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


digitoxin : n. biochem. Digitalis purpurea yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O12).


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


neurodiagnosis : n. sinir hastalıkları tehisi.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


palmaris : a. See: Palmar.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.