Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

n(a)evus nedir?

n(a)evus : n. See: mole

n(a)evus pigmentosus : Gövdenin değişik yerlerinde doğuştan olan boyalı ufak lekeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


cholecystalgia : n. safra koliği


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


hemoposia : n. Kan içme.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


Meig's Syndrome : n. Hyidroperitoneum ve hydroothorax ile birlikteg örülen selim huylu solid ovarium tümörü.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


methaqalone : n. Hipnotik.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


podophyllum : n. 1. "Podophyllum peltatum"un kurumuş gövde ve kökleri; 2. Bunlardan çıkarılan müshil.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.