Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

n(a)evus nedir?

n(a)evus : n. See: mole

n(a)evus pigmentosus : Gövdenin değişik yerlerinde doğuştan olan boyalı ufak lekeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.