Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous nedir?

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


dislocation : n. Çıkık.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


epicolic : a. Kolon üzerinde.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


histoplasmin : n. Histoplasmosis teşhisinde test maddesi olarak kullanılan Histoplasma capsulatum kültüründen hazırlanmış antijen.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


pole : n. Kutup, polus.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


septicemic : a. 1. Septisemi ile ilgili; 2. Septisemi gösteren, septisemi ile belirgin.


serpigo : n. Vücut üzeride yayılan herhangi bir cilt hastalığı.