Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous nedir?

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


erythropoietic : a. Eritrositlerin oluşumuna ait.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


lata : n. Geniş.


multinuclear : a. Çok nüveli.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


myxoblastoma : n. Miksom ve mikrosarkomu içine alan müköz bağ dokusu hücresi tümörü.


notal : a. See: Dorsal.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.