Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous nedir?

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.


cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lienteric : a. 1. Lienteri ile ilgili; 2. Lienteri gösteren, lienteri tarzında ishalle belirgin.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.