Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous nedir?

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemokinesis : n. Kimyasal madde etkisiyle organizma faaliyetinin hızlanması.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


electrization : n. Elektriklenme.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


forme : n. Şekil, biçim.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.


sexivalent : a. Altı değeril (Element'in birleşme gücü hakkında).