Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous nedir?

n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


phocomely : n. See: Phocomelia


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


pulsate : v. Ritmik atım göstermek, nabız gibi atmak.


sero : pref. Seruma ait.


sternoclavicular : a. Sternum ile köprücük kemiğine ait olan, her iki kemiği birlikte ilgilendiren.


syncytial : n. 1. Sinsityum'la ilgili; 2. Sinsityum niteliğinde, sinsityum özelliği gösteren.