Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

myopic nedir?

myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calefacient : a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcaklık veren; 2. Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde.


calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.


carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


faucial : a. Boğaza ait.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


physicist : n. Fizik alimi, tabii bililre uzmanı, tabiatçı, fizikçi.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.