Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

myopic nedir?

myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


dipsomaniac : a. İçki müptelası, içkici, ayyaş.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


erysipelatous : a. Erizipelli.


fear : n. Korku, fobi.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


phatne : n. Diş çukuru.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.