Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

myopic nedir?

myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


chondrocranium : n. Kıkırdak halindeki embriyonik kafatası, afa kemikleri sınırlarının henüz belli omadığı, kemiklerin kıkırdak yapı gösterdiği devredeki embriyo'nun kafatası.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


lypothymia : n. See: Melancholia.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


mesodermal, mesodermic : a. Mezoderme ait.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.