Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

myopic nedir?

myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


malacosis : n. See: Malacia.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


nail : n. tırnak.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


osteophage : n. See: osteoclast.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


preclival : a. Klivusun önünde bulunan, klivusönü.