Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

myopic nedir?

myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


diagnostician : n. Teşhisçi.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


eusitia : n. Normal iştih.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


livor : n. Deri üzerinde morumsu renk gösteren leke.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.