Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

myohemoglobin nedir?

myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


cola : n. Kola.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


mesad : a. See: Mesiad


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.