Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

myohemoglobin nedir?

myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


dermatoplasty : n. Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı, dermatoplasti.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


myeloidosis : n. İlik dokusu oluşumu, miyeloidoz.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


polariscope : n. Maddelerin özellklerini polarılmış ışıkta incelemeğe mahsus alet, poliriskop.


profundus : a. derin.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.