Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

myohemoglobin nedir?

myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


cholecystangiorgaphy : n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


clubfoot : n. Yumru ayak.


colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


exaltation : n. Kendinde manevi kuvvetler hissederek aşka gelme, aşırı coşku ve heycan içinde bulunma, vecit.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


hybrid : a. & n. Melez, karışık.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.