Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

myohemoglobin nedir?

myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


phanerosis : n. Görünür hale girme.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.