Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mycosis nedir?

mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.

musculus fungoides : Ekzema'ya benzer kaşıntılı lezyonların zamanla yumuşak nitelikte yumrular haline dönüşmesi ile belirgin genellikle yüz, kollar ve gövde derisi üzerinde kendini gösteren kronik mantar hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


flax : n. Keten, keten bitkisi.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


podalgia : n. ayak ağrısı.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


schistoprosopus : n. Yarık yüzlü ucube.