Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mycosis nedir?

mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.

musculus fungoides : Ekzema'ya benzer kaşıntılı lezyonların zamanla yumuşak nitelikte yumrular haline dönüşmesi ile belirgin genellikle yüz, kollar ve gövde derisi üzerinde kendini gösteren kronik mantar hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


favus : n. Kel hastalığı.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hebiatrics : n. Ergenlik çağını konu alan tıp dalı.


livid : a. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildi (vücudu) morarmış.


mantle : n. Beyin korteksi.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.