Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mycosis nedir?

mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.

musculus fungoides : Ekzema'ya benzer kaşıntılı lezyonların zamanla yumuşak nitelikte yumrular haline dönüşmesi ile belirgin genellikle yüz, kollar ve gövde derisi üzerinde kendini gösteren kronik mantar hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


gangrenous : a. Gangrenli.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


midbrain : n. See: mesencephalon.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


pyro : pref. Sıcaklığa ait, ateşle ilgili.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.