Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

mycosis nedir?

mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.

musculus fungoides : Ekzema'ya benzer kaşıntılı lezyonların zamanla yumuşak nitelikte yumrular haline dönüşmesi ile belirgin genellikle yüz, kollar ve gövde derisi üzerinde kendini gösteren kronik mantar hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


nas : pref. Burun anlamına önek.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.