Bugün : 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

mycohemia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


health : n. Sıhhat, şifa.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


multinuclear : a. Çok nüveli.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


rhexis : n. Bir organ veya damarın yırtılması, reksis.