Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

myasthenia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.

myasthenia gravis : İstemli adalelerin ve özellikle göz kaslarının aşikar derecede güçsüz durumda olması ile karakterize bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cost (o) : pref. Kaburga.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


neo : pref. Yeni.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).


salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.


scalpriform : a. Keski şeklinde.