Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

myasthenia nedir?

myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.

myasthenia gravis : İstemli adalelerin ve özellikle göz kaslarının aşikar derecede güçsüz durumda olması ile karakterize bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


erythropoietic : a. Eritrositlerin oluşumuna ait.


mia glass : Gözlük


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


liparomphalus : n. Göbeğin yağ tümörü.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


schizotrichia : n. Kıl uçlarının çatlaması.


shift : n. Değişme veya sapma.