Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

myasthenia nedir?

myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.

myasthenia gravis : İstemli adalelerin ve özellikle göz kaslarının aşikar derecede güçsüz durumda olması ile karakterize bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


brachiocephalic : a. Kol ve başla ilgili.


cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


gonococcal : a. Gonokoklara ait.


heredofamilial : a. Bazı ailelerde kalıtsal olarak görülen.


lacinia : n. Saçak, püskül.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


King's Evil : n. sıraca illeti.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


meningoencephalitis : n. Beyin ve zarlarının iltihabı.


occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


protozoiasis : n. Vücudunda protozoer, cinsinden parazit bulunma.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.