Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

myasthenia nedir?

myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.

myasthenia gravis : İstemli adalelerin ve özellikle göz kaslarının aşikar derecede güçsüz durumda olması ile karakterize bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


dotage : n. İleri yaşlılık sebebiyle oluşan, yanlış hatırlama v.s. ile belrigin hafıza zayıflığı, bunaklık.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


obliviscence : n. Unutkanlık.


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.