Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

myasthenia nedir?

myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.

myasthenia gravis : İstemli adalelerin ve özellikle göz kaslarının aşikar derecede güçsüz durumda olması ile karakterize bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


nevus : n. Ben.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


periosteal : n. Periyosta ait.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


plerosis : n. Doku onarımı, harabiyet gösteren dokunun kendini yenileme suretiyle tekrar eski haline dönüşü.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


rhinopharyngitis : n. Burun ve gırtlak iltihabı, rino-farenjit.


roborant : a. & n. 1.Kuvvetlendirici; 2. Kuvvet ilacı.


sphygmo : pref. Nabız.


sporangium : n. (pl. sporangia). Tohum kesesi (mantarlarda).


sulcate : a. Oluk veya oluklar gösteren, oluklu