Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

myasthenia nedir?

myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.

myasthenia gravis : İstemli adalelerin ve özellikle göz kaslarının aşikar derecede güçsüz durumda olması ile karakterize bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


melanoblastoma : n. Melanoblastlardan gelişen tümör, melanoblastom.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


pyrenolysis : n. Hücre çekirdekçiği (nukleolus)'nin eriyip dağılması.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


sickly : a. Hastalıklı.