Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mulatto nedir?

mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


plutomania : n. Kişinin büyük servete sahip olduğu kuruntusu içinde bulunuşu, zenginlik kuruntusu.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


psyllium : n. pl. Bir Afrika bitkisinin tohumları.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.