Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

mulatto nedir?

mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullate : a. Kabarcıklı gibi görünen.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


hitch : n. Düğüm, bağ.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


midbrain : n. See: mesencephalon.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


pechyagra : n. Dirsek eklemini tutan gut.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.