Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mulatto nedir?

mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


jacket : n.Caket.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


peritrichous : a. Kıllı.


porus : n. (pl. pori). See: pore.


protamine zinc insulin : n. Protamin ve çinko ihtiva edn, çözünürlüğü olmayan bir çeşit insulin.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


purge : n. & v. 1. Müshil ilaç; 2. İshal (amel) vermek.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.


saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.


scissor's deformity : n. Yürüyüş sıraısnda bacaklar birbirleriyle kesişecek şekilde ileriye doğru atılır.


secundiparous : a. İki doğum yapmış.


sentiment : n. Bir kişi veya bir madde üzerinde toplanan birgrup eğilim, his, duygu.


superalkalinity : n. biochem. Aşırı kalevilik.