Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

mucoserous nedir?

mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


cube : n. zar, küb, cubus.


drop : n. Damla.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


ligamentopexis : n. Aşağı sarkmoş veya arkaya dönmüş uterus'u gevşemiş ligamentum teres uteri'leri kısaltma veya bu bağlar aracılığıyla karın duvarıda askıya alma suretiyle normal yerine tesbit etme, bu amaçla yapılan ameliyat.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


odontolysis : n. Dişlerin eriyerek kaybolması, odontoliz.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.