Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

mucoserous nedir?

mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


mia clinic : Göz kliniği


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


intentio : n. Yaranın kapanma tarzı.


gravida : n. Gebe kadın.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.