Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mucoserous nedir?

mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


intentio : n. Yaranın kapanma tarzı.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


migrating : a. Yer değiştiren, migren (göç eden).


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.