Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

mucoserous nedir?

mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.


radionecrosis : n. Işınıma maruz kalan dokunun ölmesi, radyonekroz.


radix : n. (pl. radices). Kök.


re-education : n. Kişinin azalan herhangi bir yeteneğini veya fiziksel gücünü düzeltme amacıyla egzersiz uygulama, herhangi bir hastalığın etkilediği kas veya organlara, eski canlılığını kazandırmak üzere egzersiz yaptıma.


retinopathy : n. İltihapsız retina hastalığı, retinopati.