Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mucoserous nedir?

mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


colpo : a. Vaginaya ait.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


douche : n. Duş, vücudun herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


exsiccosis : n. Yetersiz su girişi nedeniyle vücutta meydana gelen durum.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hypersialosis : n. Salya artması.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


mustard : n. Hardal (bitkisi).


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


prolepsis : n. Bir krizin vaktinden önce gelmesi.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).