Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

mucinolysis nedir?

mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


corium : n. See: Cutis.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


hyperhormonism : n. Aşırı hormon salgısı.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


mammitis : n. See: Mastitis.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


myocardial : a. Miyokarda ait.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


osteological : a. Osteolojiye ait.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


platinode : n. Bir elektrik bataryasında toplayıcı safiha.