Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mucinolysis nedir?

mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).


resumption : n. Yeniden başlama, kaybolmuş bir işlevin yeniden başlaması.


sciatic : a. Kalçaya ait, kalçada olan, kalça sinirine ait.


secundines : n. See: Afterbirth.


sinistrocardia : n. Kabin osla kayması.


staphyle : n. Küçük dil, uvula.