Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mucinolysis nedir?

mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


convalescence : n. Nekahat, iyileşme, konvalesans.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


lingua : n. See: Tongue.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.