Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mucinolysis nedir?

mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


cimex : n.Cimicidae familyasına mensup bir haşare türü.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


end (o) : pref. içinde içine.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


mast- : pref. Meme anlamına önek.


melan(o) : pref. Siyah.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.