Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


conchitis : n. Konka iltihabı.


dicliditis : n. Özellikle kalb kapağı iltihabı.


extremital : a. 1. Kol veya bacakla ilgili, organ veya kemiğin uç kısmına ait; 2. Kol veya bacakta yerleşmiş, uzun şekil gösteren organ veya kemiğin uç kısmında bulunan.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


histoma : n. Doku tümörü.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.