Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dietician : n. Diyet uzmanı.


dilatation : n. Genişleme,


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


omega melancholium : n. Melankolik yüz ifdaesini oluşturan iki kaş arasında diklemesine uzanan kırışıklıklar.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.