Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


isochronal : a. See: isochronic.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


primordial : a. 1. Başlangıca ait; 2. Bir fert veya organın ilk büyüme dervesnide görülen, ilkel, primordialis.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


sphacelous : a. Gangrenli, çürümüş soyumuş (deri v.s.).