Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

morphea nedir?

morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.

morphea alba : Belli bir deri bölgesinde üzeri pigmentasyon göstermeyen sertleşme sahaları ile belirgin morfe.


morphea guttata : Deri üzerinde serpilmiş parlak beyaz nitelik gösteren küçük sert odaklarla belirgin morfe.


morphea nigra : See: Morphea pigmentosa.


morphea pigmentosa : Üzerleri kahverengimsi pigmentasyon gösteren sertleşme bölgeleri ile belrigin morfe.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


ptyal : pref. Tükürük anlamına önek.


pulse : n. Nabız, pulsus.


streptosepticemia : n. Streptokokların ve streptokok toksinlerinin kana geçmesi sonucu oluşan ateş ve titreme ile belirgin durum, streptokok septisemisi.