Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

morphea nedir?

morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.

morphea alba : Belli bir deri bölgesinde üzeri pigmentasyon göstermeyen sertleşme sahaları ile belirgin morfe.


morphea guttata : Deri üzerinde serpilmiş parlak beyaz nitelik gösteren küçük sert odaklarla belirgin morfe.


morphea nigra : See: Morphea pigmentosa.


morphea pigmentosa : Üzerleri kahverengimsi pigmentasyon gösteren sertleşme bölgeleri ile belrigin morfe.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiagra : n. Kalb bölgesinde hissedilen sıkıştırıcı nitelikte ağrı, şiddetli kalb ağrısı.


chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


dementia : n. Bunama, demans.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


hemochromatosis : n. Demir metabolizması ile alakalı konjenital bir bozukluk nedeniyle, cildin koyu kahverengi olması ve karaciğerde siroz gelişemsi.


hypomelancholia : n. Hafif melankoli, hipomelankoli.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


movable : a. Müteharrik.


myel : pref. Omurilik.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.