Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

monosymptomatic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.