Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

monospasm nedir?

monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


copremesis : n. Dışkı kusma.


endopathy : n. İç sebeplerden doğan hastalık.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


hypnagogic : a. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uykuda gelen.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.