Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

monospasm nedir?

monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


olecranal : a. Olekrana ait.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


serotonin : n. biochem. memeli hayvanların serumunda bulunan damarları büzücü bir bileşim.


subthalamus : n. Talamus ile hipotalamus arasında kalan beyin bölümü.


superexcitation : n. Aşırı heyecan.