Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

monospasm nedir?

monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


iodometry : n. See: iodimetry.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


percentage : n. Yüzde oranı.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


somatotonia : n. Kasların kuvvetli olması hali, kas kuvveti.


subpelural : a. Plevraaltı, plevra altında bulunan.


subserous : a. Serozalatı, seroza altında bulunan.