Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

monospasm nedir?

monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


gastroparalysis : n. Mide felci.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


ovulum : n. (pl. ovula). See: ovule.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.


sparganosis : n. Tenyaların ikinci larva safhası tarafından istilaya uğrama.


sternodymia : n. Sternumları vasıtasiyle birbirine yapışık olam hali.