Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

monospasm nedir?

monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


endocarditis : n. Endokard iltihabı.


exo : pref. Dışında, dışarda.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


myelofibrosis : n. Kemik iliğinde lif dokusu oluşumu, miyelofibroz.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


polybasic : a. Bazlarla yer değiştirebilecek birçok hidrojen atomuna sahip olan (asit).


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


spasmogenous : a. Spazm meydana getiren, spazmojen.


spasmotoxin : n. Clostiridium tetani tarafından salgılanan toksik madde, tetanos toksini, spazmotoksin.