Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

monoplegia nedir?

monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


fertilization : n. See: Fecundation.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


multiglandular : a.Çok guddeli.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


protovertebra : n. See: Somite.


rhizoid : a. Kök şeklinde.