Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

monoplegia nedir?

monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hysterocarcinoma : n. Rahim kanseir.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.


pityrosporum : n. Kepeklenme ile birlikte görülen bir çeşit mantar hastalığı.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.


proctoparalysis : n. Makat büzücü kasının felci, proktoparalizi.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.


short comons : Gıda eksikliği.