Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

monoplegia nedir?

monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


helminthhagogue : n. Parazit düşürücü ilaçlar.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


optomeninx : n. Retina.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


polysarcous : a. Şişman, etli.


presacral : a. Sakrum öünde olan.


pseudoarthrosis : n. İyileşmemiş kırık yerinde meydana gelen yalancı eklem, psödoartroz.