Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

mongoloid nedir?

mongoloid : a. Mongolizm gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


influenza : n. Grip.


inosituria : n. İnositol işeme.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.