Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

mongoloid nedir?

mongoloid : a. Mongolizm gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


clubfoot : n. Yumru ayak.


coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


leg : n. Bacak.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


organogeny : n. See: Organogenesis.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.