Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mongoloid nedir?

mongoloid : a. Mongolizm gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


poldine methylsulphate : n. Gıda alıdığı zaman midede meydana gelen asit salgısını önleyen bir madde.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.