Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

mongoloid nedir?

mongoloid : a. Mongolizm gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collodium : n. See: Collodion.


column : n. Kolon, direk, columna.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


diplopagus : n. See: Cenadelphus.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


galenic : a. See: Galenic.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.