Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mongoloid nedir?

mongoloid : a. Mongolizm gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


chondrology : n. See: chondrography.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


depulization : n. Hastalık taşıyan sineklerin ortadan kaldırılması.


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.