Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

mongoloid nedir?

mongoloid : a. Mongolizm gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


clyster : n. Rektum yoluyla kalın barsağa sıvı sevketme, lavman, klizma.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


external : a. Dış, dışyan, harici.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


intermenstruum : n. İki adet arasındaki devre.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


oxygenize : v. See: Oxidize.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).