Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

miocardia nedir?

miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


masticatory : a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğnenen şey, sakız.


metopon : n. Alın.


molimen : n. Gayret.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


oulitis : n. See: Ulitis.


pasteurize : v. 1. Aşı ile tedavi etmek; 2. Isıtarak mikroplarını kırmak, pastorize etmek.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


stomatosis : n. Ağız hastalığı, stomatoz.