Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

miocardia nedir?

miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


myeloid : a. İliğe benzer, iliksi, miyeloid.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


proctoplasty : n. Rektumun plastik tamiir, proktoplasti.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


rumaround : n. Tırnağı saran deri ve yumuşak kısımların cerahatli iltihabı, dolama.


siderous : a. Yapısında demir bulunan, demirli.


splenepatitis : n. Dalak ve karaciğerin birlikte iltihabı, splenepatit.


subacid : a. biochem. Ekşice, mayhoş.