Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

miocardia nedir?

miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.


physic : n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahilden verilne ilaç; 3. Müshil; 4. (pl.) Fizik.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


microcoria : n. Gözbebein küçük olması, mikrokori.


myeloplegia : n. Omurilik felci, miyelopleji.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


nail : n. tırnak.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


popliteal : a. Dizardına ait.


potassa : n. biochem. Potasyum hidroksid.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.


spleen : n. dalak.