Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

miocardia nedir?

miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennuria : İdrarda mukus bulunuşu, idrarla mukus çıkışı.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


heteroerotism : n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


mentum : n. Çeneucu, çene.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


phenobarbital : n. biochem. Beyaz veya renksiz bir madde olup, uykusuzluk, asabiyet hallerinde uyutucu ve sar'ada müsekkin olarak kullanılır. [C6H5(C2H5).C(CO.NH)2CO].


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.