Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

miocardia nedir?

miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


caisson disease : n. "Dekompresyon hastalığı" vurgun, yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda olduğu gibi atmosfer basıncının aniden düşmesine bağlı olarak meydana gelir.


chloralimide : n. biochem. Renksiz, tatsız, billüri bileşim olup, uyuşturucudur (CCI CH: NH).


cholera : n. Kolera.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


french chalk : n. Pudra.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hemocrystallin : n.See: Hemoglobin.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.