Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

microtrauma nedir?

microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


fortuitous : a. Tesadüfi.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


proportion : n. Oran, orantı.


refractometer : n. Görme bozukluklarını ölçme cihazı, refraktometre.


suraal : a. Baldıra ait, suralis