Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

microtrauma nedir?

microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


demucosation : n. Herhangi birorgan mukozasının ameliyatla çıkarılması.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


hypernitremia : n. kanda nitrojen fazlalığı.


hyposmia : n. Koklama duyusunun azalması.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


lancet : n. Neşter, lanset.


multi-infection : n. Birkaç patojen mikro-organizmanın birarada meydana getirdiği enfeksiyon.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.