Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

microtrauma nedir?

microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


encephalatrophy : n. Beyin atrofisi


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


galactosis : n. Süt oluşu.


gastrotrachelotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla serviks'e transvers kesit yapılarak gerçekleştirilen sezaryen ameliyatı.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


intramedullary : a. Kemik iliği içinde.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


oesophagus : n. See: Esophagus.


pilocystic : a. Kistli ve kıllı.