Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

microtrauma nedir?

microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


rhodopsia : n. Kırmızı görme, rodopsi


serophyte : n. Vücut sıvılarında büyüyen bir oranizma, serofit.


styloiditis : n. Stiloid çıkıntıyı sarkan dokuların iltihabı.


thrombogenesis : n. Pıhtı oluşumu, trombojenez.


thrombogenic : a. Kan pıhtılaştırma gücüne sahip olan.