Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

microtrauma nedir?

microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


kation : n. See: Cation.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


lithous : a. Taşa ait.


lotio : n. See: Lotion.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.