Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

microtrauma nedir?

microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


cubitus : n. dirsek.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


inframandibular : a. Mandibula altında.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.