Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

micropodia nedir?

micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


comminuted : a. Parçalanmış.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


ptere : n. Kanat şeklinde organ.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.