Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

micropodia nedir?

micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hyponatremia : n. Kandaki sodyum seviyesinin azalması.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


methisazone : n. Kemoterapötik ve kemoprofilaktik etkisi olan antiviral bir madde.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.