Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

micropodia nedir?

micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


eminentia : n. anat. Kabartı.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


morbific : a. Hastalık getiren.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


parkinsonism : n. Ellerin titremesi, yüzün anlamını kaybetmesiyle müterafık sinir hasatlığı, paralysis agitans.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.


radectomy : n. Diş kökünün çıkarılması, diş kökünü çıkarma ameliyesi, radektomi.


schindylesis : n. Bir kemiğin diğer bir kemiğin oluğu içine uyduğu eklem şekli.


schizotrichia : n. Kıl uçlarının çatlaması.


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


splenopneumonia : n. Akciğerde splenizasyon yapan pnömoni, splenopnömoni.