Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

micropodia nedir?

micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


case : n. Hastalık hali, vak'a.


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.