Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

micropodia nedir?

micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cion : n. Küçük dil, uvula.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


optimism : n. İyimserilk.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.