Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

metaphysial nedir?

metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cophosis : n. İşitme arazı.


edea, aedoea : n. Dış cinsi organlar.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


incidental(al) : a. Arızi.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


mesorectum : n. rektum mezosu.


methadone : n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


ondometer : n. Yüksek frekanslı akımların dalga boyunu ölçmde kullanılan alet, ondometre.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


osteogenesis : n. 1. Kemik oluşumu, osteojenez; 2. Kemiklerin gelişimi.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


pleximeter : n. Perküsyon için kullanılan ve cilde uygulanan levha, pleksimetre.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.


scrotoplasty : n. Skrotumun plastik tamiri.