Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

metaphysial nedir?

metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrogenesis : n. Elektriksel güç meydana gelişi, elektrikiyet oluşması.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


fetopelvic : a. Fetüs ve anne pelvisi ile ilgili, fetüs başı ile anne pelvisi arasındaki ilişkiye ait.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


prophylactics : n. Koruyucu ilaçlar, tedbir (prezervatif v.s gib).