Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

metallurgy nedir?

metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


carelitis : n. Kalb iltihabı.


cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.


dacry : pref. Gözyaşı.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.