Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

metallophobia nedir?

metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

center : n. Merkez


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


orchiopathy : n. Testis bozukluğu (hastalığı).


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.


superciliary : a. Kaşa ait, superciliaris