Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

metallophobia nedir?

metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hammer : n. See: Malleus.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.