Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

metallophobia nedir?

metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


menarche : n. Adet (aybaşı kanı) başlangıcı.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.