Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mesocystoma nedir?

mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


microdissection : n. Mikroskop altında yapılan diseksiyon.


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


progenital : a. Cinsiyet organlarının dış tarafında, dış cinsiyet organları üzerinde.


reinoculation : n. Aynı virüs veya bakteriyi ihtiva eden bir önceki aşıyı takiben yapılan ikinci aşı.


rhubarb : n. Bir bitki kökünün kurutulmuş şekli.


saccharuria : n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.


saprophilous : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


sialoid : a. 1. Tükürükle ilgili; 2. tükürük niteliğinde, tükürüğe benzer.