Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mesocystoma nedir?

mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradymenorrhea : n. Adet süresinin zun oluşu.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


hyperestrogenemia : n. Kanda aşırı miktarda östrojen bulunuşu.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


pigmentation : n. 1. Boyama; 2. Cildin normal renkte olması veya başka bir renk alması, pigmantasyon.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


purgation : n. Müshil ile barsakların temizlenmesi.


pyrotoxin : n. Vücutta ateş meydana getiren mikrop zehiri, pirtooksin.


quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.