Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mesocystoma nedir?

mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhagia : n. a) Fazla miktarda müköz akıntı. b) Bel soğukluğu, gonore.


cementogenesis : n. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması.


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


folie : n. See: Psychosis.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


laugh : h. gülme, gülüş.


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


necatoriasis : n. Necator cinsi parazitlerin sebep olduğu enfestasyon, nekatoryazis.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.