Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

mesmerism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


larvicide : a. 1. Larvları yokeden; 2. Larvları yok edici faktör veya madde, larvisid.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


manus : n. El.


meningina : n. Arachnoid ve pia mater.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


notomyelitis : n. Omurilik iltihabı, notomiyelit.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.