Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mentagra nedir?

mentagra : n. see: Sycosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


canthus : n. Göz kapaklarının birleştiği yerde meydana gelen açı, kantus.


digestion : n. Hazım, sindirim.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


gait : n. Yürüyüş, gidiş.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


parostosis : n. 1. Periost dışında herhangi bir doku veya oluşum üzerinde kemik oluşması; 2. Kemikleşmenin kusurlu veya yetersiz oluşu, anormal kemikleşme.