Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mensuration nedir?

mensuration : n. Ölçme, mesaha.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


levo : pref. Sol.


limb : n. Kol veya bacak.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


neurasthenia : n. Heyecandan doğan sinir zayıflığı, nevrasteni.


odontoblast : n. Diş yuvası.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.