Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mensuration nedir?

mensuration : n. Ölçme, mesaha.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


subnatural : a. Kısmen tabii.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


mucocolpos : n. Vagina boşluğunda mukus toplanması.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.