Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mensuration nedir?

mensuration : n. Ölçme, mesaha.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


microlesion : n. Küçük lezyon.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.


quotidian : a. Hergün.


saccharosuria : n. İdrarda sakaroz bulunması.


spirochaeta pallida : Sifiliz'in etkeni olan mikro-organizma, Treponema pallidum.