Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mening(o) nedir?

mening(o) : pref. Meninksler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


frenulum : n. (pl. frenula). Gem.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.


phlegmonoid : a. Flegmon'a benzeyen.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


pseudacousma : n. Seslerin nitelik veya tınısında değişikliklere sebep olan işitme bozukluğu.


reamputation : n. Önceden ampütasyon uygulanan kol veya bacak gibi bir organda kalan aprça üzerinde yeniden ampütasyon yapılması, ek ampütasyon.


stenagma : n. İç çekişi.


theine : n. bicohem. Çayda bulunan kafeinin izomeri olan bir alkaloid.