Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mening(o) nedir?

mening(o) : pref. Meninksler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


dactylus : El veya ayak parmağı.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.