Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mening(o) nedir?

mening(o) : pref. Meninksler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


complexion : n. Deri rengi, clit görünümü, özellikle yüz derisinin renk ve görünümü.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


diestrus : n. Çiftleşme mevsimined memeli dişisinin gösterdiği kızışma devreleri arasında, cinsel aktivitede durgunluk ile belirgin kısa süre.


intercondylar : a. Lokmalararası.


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


speculum : n. Vücut boşluklarının veya kanallarının iyi görülebilmesi için onları genişletmeye yarayan alet, spekülom.