Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

melanoma nedir?

melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


ichor : n. Cerahat, irin.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


ptosis : n. Bir organın anatomik (normal) yerinden daha aşağıya inmesi düşmesi (Bu kelime üstgöz kapağının kasındaki felç yüzünden yukarı kalkmasının adı gib de kullanılır).


rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.


salpingo-ovariotripsy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu, Tubaların ve yumurtalıkların çıkarılması.


spinocellular : a. Bağ dokusu hücrelerine ait.


sympathicotripsy : n. Sempatik sinir sisteminde bir gangliyon veya ağzın ezilip tahrip edilmesi.