Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

melanoma nedir?

melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


diarrheal : a. Diyareye ait.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


inflection : n. See: inflexion.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


osteological : a. Osteolojiye ait.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


piarrhemia : n. See: Lipemia.