Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

megal nedir?

megal : pref. See: mega.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


lacinia : n. Saçak, püskül.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


hypopigmentation : n. Pigmentasyonun azalması veya az olması.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


otolithiasis : n. Kulak taşı, kulakta taş bulunması.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.


rootlet : n. Kökün ince dalarından her biri, ince kök teli.


stria : n. (pl. Striae). Çizgi, şerit.


sulfmethemoglobin : n. biochem. Bir hemoglobin ve kükürtlü hidrojen bileşimi.