Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

megal nedir?

megal : pref. See: mega.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


oophorrhagia, : n. Yumurtalık bölgesinin şiddetli kanaması.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


ration : n.&v. 1. Günlük yemek istihkakı, tayın; 2. Tayınını vermek.