Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mechanics nedir?

mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


inosite : n. See: inositol.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


maculate : a. Benekli, lekeli.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.