Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mechanics nedir?

mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


methaqalone : n. Hipnotik.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.


saprodontia : n. Diş çürümesi.