Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mechanics nedir?

mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


coretomy : n. İris'e kesit yapma


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


intercilium : n. İki kaş arası.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.