Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

mechanical nedir?

mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


intervertebral : a. Omurlararası.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


omphaloma : n. Göbek tümörü.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.