Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mechanical nedir?

mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


hunger : n. Açlık.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.


raptus : n. Nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus.


reanimate : v. Ölümden hayata döndürmek, canlandırmak.


registry : n. Hastane arşiv dairesi.


spermophlebectasia : n. Sperma venalarının genişlemesi.