Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

materia nedir?

materia : n. Madde.

materia medica : 1. Tıp müfredatı, tıpta kullanılan maddelere ait bilim; 2. Tedavi için kulanılan maddeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


phako- : pref. Mercek, lens.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


procreative : a. 1. Yavru meydana getirme ile ilgili; doğurma ile ilgili; 2. Yavru meydana getirme yeteneği taşıyan, doğurucu.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.


skia : pref. Gölge (özellikle röntgen ışınları tarafından meydanag etirilen).