Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

materia nedir?

materia : n. Madde.

materia medica : 1. Tıp müfredatı, tıpta kullanılan maddelere ait bilim; 2. Tedavi için kulanılan maddeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


odontoschism : n. Diş çatlaması.


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


phonocardiography : n. Kalb seslerinin elektronik olarak kaydedilmesi.


psychic(al) : a. 1. Ruhi psişik; 2. akli


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


secernent : a.&n. 1. İfraz edici; 2. İfraz edici gudde veya ilaç.


spermatogenic : a.1. Spermatozoonların oluşması ile ilgili; 2. Spermatozoonları meydana getiren, spermatozoon oluşturucu.