Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

materia nedir?

materia : n. Madde.

materia medica : 1. Tıp müfredatı, tıpta kullanılan maddelere ait bilim; 2. Tedavi için kulanılan maddeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


myeloid : a. İliğe benzer, iliksi, miyeloid.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


pang : n. Şiddetli ağrı.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


rump : n. Kabaet, kıç, ilye,


sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.


seroprophylaxis : n. Serumların koruyucu olarak kullanılması.


splenorenal : a. 1. Dalak ve böbreğe ait; 2. Dalak ve böbrek venlerine ait.