Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

materia nedir?

materia : n. Madde.

materia medica : 1. Tıp müfredatı, tıpta kullanılan maddelere ait bilim; 2. Tedavi için kulanılan maddeler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


dot : n. Ufak leke.


dumb : a. dilsiz.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


reunient : a. Birleştirici, reuniens.