Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

mammal nedir?

mammal : a. Memeye ait, mammalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


finger : n. Parmak.


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


subintimal : a. İntima altında.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


postvital : a. Ölümden sonra.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).


rigidity : n. Sertlik, rijidite.


salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.