Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mammal nedir?

mammal : a. Memeye ait, mammalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.


sap : n. Hayat verici sıvı veya öz.