Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

mammal nedir?

mammal : a. Memeye ait, mammalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


lith(o) : Pref. taş.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


pipette : n. See: Pipet.


registration : n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi; 2. Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi.