Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

mamm- nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mamm- : pref. Meme anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.


pleomorphism : n. 1. Bir maddenin çeşitli şekillerde billurlaşma göstermesi hali; 2. Aynı türe mensup canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.