Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

malposition nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


osmyl : n. Koku.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


residuum : n. (pl. Residua). Artık, kalan, bakiye, tortu, rüsup (See: A Glossary of chemistry).


salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.


spongioplasm : n. Protoplazmada bulunan lifcik ağı.