Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

malnutrition nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


gumboil : n. Dişeti apsesi.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


patroclinous : a. Anne tarafınan çok baba tarafına çeken (melezler hk.).


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


perineovaginal : a. Perine ve vagina ile ilgili.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


presystolic : a. Sistolden önce olan.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


rhythm : n. 1. Düzen (lilik), ritim, ahenk; 2. Organların çalışmalarında düzenlilik (kalp kasılmalarında veya beyinden çıkan elektrik dalgalarda olduğu gibi).